Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1ο: Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση του Έργου «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

2ο: Έγκριση Παράτασης Διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει Συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας(Π.Ε. Κοζάνης)-Δήμου Κοζάνης-ΔΕΥΑΚ και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Θέμα «Εκτίμηση της Προέλευσης του Εξασθενούς Χρωμίου στο Υπόγειο Νερό Υδρευσης των Δ.Δ. Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου και Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

3ο:Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 16.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
4ο: Εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης για την Yπογραφή Συμβολαίου με την Δ.Ε.Η. Α.Ε., για Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος στο Διοικητήριο Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

5ο: Ένταξη Έργου της Π.Ε. Κοζάνης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

6ο: Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟ» Προϋπολογισμού : 42.200,00 € (με Φ.Π.Α.)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

7ο: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο: «Εργαστηριακές Αναλύσεις και Αξιολόγηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στους Χώρους Διαχείρισης Αποβλήτων της ΔΙΑΔΥΜΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
Εισηγήτρια : η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος κ. Μαρία Καρυπίδου

8ο: Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΚΕ.ΠΕ για το Έτος 2016.
Εισηγήτρια : η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος κ. Μαρία Καρυπίδου

9ο: Τρόπος Εκτέλεσης Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2016 της Π.Ε. Γρεβενών
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

10ο:Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2016 σε Βάρος των Πιστώσεων.
Α. Ο.Σ.Κ. 047/6
Β. ΣΑΕΠ 041 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2012ΕΠ0410001)
Γ. Κ.Α.Π. 2016
Δ. ΣΑΕΠ 041 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2008ΕΠ04100000)
Ε. ΣΑΕΠ 041 ΑΝΤΙΠΛ/ΜΥΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2005ΕΠ04100002)
ΣΤ. ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛ/ΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100001)
Ζ. ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

11ο: Κατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2016) της Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

12ο: Κατάρτιση (Τροπ. 0 ) του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

13ο: Έγκριση του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

14ο: Κατάρτιση (Τροπ. 0) του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από «ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

15ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

16ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Τόκους Παρελθόντων Ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

17ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων Χρηματοδοτούμενων από Ε.Α.Π. 2012-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος

18ο: Λήψη Απόφασης για την Έγκριση Πρόσληψης Τακτικού Προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής : ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Παντελής Αργυριάδης

19ο: Επιστημονική, Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη των Κεντρικών και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Περιφέρειας για τον Συντονισμό και Προώθηση της Αποτελεσματικής Υλοποίησης των Δράσεων του ΤΕΒΑ στην ΠΔΜ έτους 2016, καθώς και την Προετοιμασία των Δράσεων έτους 2017
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης

20ο: Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, για την Υλοποίηση της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την Προστασία και Εξυγίανση της Λίμνης Καστοριάς (Προκαταρκτικές και Υποστηρικτικές Μελέτες Έργου)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

21ο: Ένταξη Έργου στον Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

22ο:3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (3η 2016)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ.Φώτιος Κεχαγιάς

23ο: Σχέδιο Δημοσιότητας και Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2016
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού, κ Παύλος Τσότσος

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Γεώργιος Κωτσίδης

 

To Top