Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Σωματείο Σπάρτακος: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Προς: Διευθυντή Διεύθυνσης Ημερ.:17.6.2016

Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ Αριθ.Πρωτ:5043

κ. Στέφανο Παλαβό

Θέμα: Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.

Κύριε Διευθυντά

Σας γνωρίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ η με αρ. πρ. 10349/10-06-2009 εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα:

«Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος» και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων σε όλους τους εργασιακούς χώρους, υπαίθριους και στεγασμένους, όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει επιπλέον θερμική επιβάρυνση, λόγω υψηλών τιμών θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενης θερμότητας.

Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους και στις εργασίες σε στεγασμένους χώρους στις οποίες μπορεί, λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών, να υπάρχει συνέργια επιβαρυντικού μικροκλίματος από υψηλές τιμές θερμοκρασίας – υγρασίας.

Υπαίθριες εργασίες

Για τις υπαίθριες εργασίες πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

– Χορήγηση – χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, όπου δεν είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία η χρήση κράνους προστασίας.

– Διαμόρφωση – επιλογή σκιερού μέρους για τα διαλείμματα.

– Κατασκευή στεγάστρων, όπου είναι δυνατόν, για την εκτέλεση εργασιών

– Προγραμματισμός των εργασιών ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται σε ώρες όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη

– Παροχή πόσιμου δροσερού νερού (10-15ο C).

Απαραίτητη είναι η συνεχής διαβροχή των δρόμων και των αξόνων των Ορυχείων, ώστε το φαινόμενο της ομίχλης από τη σκόνη που παρατηρείται να εξαλειφθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας 130329/3-7-1995 οι πίνακες, που είναι σε ισχύ και αφορούν τη διάρκεια της εργασίας, καθώς και της ανάπαυσης σε κατάσταση καύσωνα είναι οι ακόλουθοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1

(συνεχής εργασία)

Ελαφριά εργασία

Εργασία μέσης βαρύτητας

Βαριά εργασία

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

36

37

38

39

40

41

42

43

52

46

41

37

32

28

25

22

36

37

38

39

40

41

42

32

27

23

20

17

14

11

36

37

38

39

40

22

19

16

13

10

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2

(75% εργασία -25% ανάπαυση ανά ώρα)

Ελαφριά εργασία

Εργασία μέσης βαρύτητας

Βαριά εργασία

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

36

37

38

39

40

41

42

43

56

50

45

40

35

31

27

24

36

37

38

39

40

41

42

43

39

35

30

26

22

19

16

14

36

37

38

39

40

41

27

23

19

16

13

11

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3

(50% εργασία – 50% ανάπαυση ανά ώρα)

Ελαφριά εργασία

Εργασία μέσης βαρύτητας

Βαριά εργασία

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

36

37

38

39

40

41

42

43

62

55

49

45

39

35

31

27

36

37

38

39

40

41

42

43

48

43

38

33

29

25

22

18

36

37

38

39

40

41

42

43

39

34

29

26

22

19

16

14

ΠΙΝΑΚΑΣ Π4

(25% εργασία – 75% ανάπαυση ανά ώρα)

Ελαφριά εργασία

Εργασία μέσης βαρύτητας

Βαριά εργασία

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

Θξ(οC)

Σχ.

Υγρασία

(%)

36

37

38

39

40

41

42

43

67

61

55

49

43

39

35

31

36

37

38

39

40

41

42

43

60

53

48

43

38

34

30

26

36

37

38

39

40

41

42

43

52

48

41

37

32

28

24

22

Κύριε Διευθυντά

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θα εποπτεύει διεξοδικά την πιστή τήρηση των μέτρων και θα παρεμβαίνει όποτε το κρίνει απαραίτητο.

Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μόσχος Μόσχου Αθανάσιος Μάστορας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

    • Αναπλ. Δ/ντη κ. Καραμπακάκη Ιωάννη

    • Δ/ντη Ορ. Αμυνταίου κ. Γκαναβάρα Νικόλαο

    • Δ/ντη Ορ. Νοτίου Πεδίου κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο

    • Δ/ντη Ορ. Κυρίου Πεδίου κ. Τσαλίδη Αντώνη

    • Δ/ντη Ορ. Καρδιάς κ. Μαχτή Κωνσταντίνο

    • Διευθυντή Διεύθυνσης Υποστήριξης ΛΚΔΜ κ. Ζαραφίδη Δημήτριο

    • Τομεάρχη Τ.Υ.Α. & Ε.Ε/Ο.Π. κ. Κακάλη Αθανάσιο

To Top