Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Στον «πάγο» συλλογικές συμβάσεις και συντάξεις

Με πέντε τροπολογίες σε νομοσχέδιο για την Αλιεία, που μεταξύ άλλων αφορούν σε εργασιακά και ασφαλιστικά, κατατέθηκαν στη Βουλή τα εναπομείναντα προαπαιτούμενα μέτρα για το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης.

Συντάξεις

Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, με τη σχετική τροπολογία μετατίθεται για την 01-01-2023 από την 01-01-2022 που ισχύει, η έναρξη αναπροσαρμογής (αύξησης) των κύριων συντάξεων με κ.υ.α., βάσει των οριζόμενων συντελεστών (ΑΕΠ και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή).

Όπως διευκρινίζεται, από την προτεινόμενη διάταξη, επέρχεται επί του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ-ΝΠΔΔ επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό-φορέας Γενικής Κυβέρνησης) εξοικονόμηση δαπάνης για το οικονομικό έτος 2022, ύψους 250 εκατ. ευρώ περίπου, από τη μετάθεση κατά ένα ακόμη έτος του χρόνου αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων.

Συλλογικές συμβάσεις

Στο πεδίο των εργασιακών, με τη σχετική τροπολογία ορίζεται ότι ισχύουν έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (αντί για όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής):

α) η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990, σύμφωνα με την οποία η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και

β) η αναστολή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990, σχετικά με την δυνατότητα επέκτασης και κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής, με Υπουργική Απόφαση, συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Επιπλέον, τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους όρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού προβλέπει την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή, προσαρμόζονται δε ανάλογα οι επιμέρους ρυθμίσεις του Κώδικα για την πρόοδο της διαδικασίας του πλειστηριασμού μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του υπερθεματιστή.
  • Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αποδίδει το τέλος χρήσης στον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο του οποίου αυτός είναι μέλος. Μέρος δε του ανωτέρω ποσού που καθορίζεται με υπουργική απόφαση, αποδίδεται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Αφορολόγητο ποσό εισοδήματος

Αλλαγές στη διατύπωση, που δεν μεταβάλλουν ωστόσο την ουσία του άρθρου 15 του νόμου 4472/2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα για το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος, προβλέπει άλλη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η προτεινόμενη διάταξη αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της εν λόγω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρου δημοσιονομικού στόχου (σ.σ. πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος 2019) κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10».

Τραπεζικός δανεισμός πολιτικού κόμματος

Τέλος, οι νομικοί περιορισμοί που υφίσταντο για τα πολιτικά κόμματα, στο να χρησιμοποιούν την χρηματοδότησή τους απ’ το κράτος ως ενέχυρο για τραπεζικό δανεισμό, επανακαθορίζονται με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών.

Με την τροπολογία απαγορεύεται, όχι μόνο η εκχώρηση ή ενεχύραση ποσοστού πάνω από το 50% της κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και να εκχωρείται ή να ενεχυράζεται η κρατική χρηματοδότηση που αφορά σε οικονομικό έτος μεταγενέστερο του έτους χορήγησης του δανείου.

Η ίδια τροπολογία καθιστά υπόχρεο τον (υποψήφιο) βουλευτή και ευρωβουλευτή για την γνωστοποίηση στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διακινούνται τα έξοδα και οι δαπάνες του. Μέχρι σήμερα την υποχρέωση αυτή είχαν τα τραπεζικά ιδρύματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

To Top