Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνάντηση εργασίας ΔΙΑΔΥΜΑ – ΕΠΑΔΥΜ – Χρηματοδοτών για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

   Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ και κλιμακίου των χρηματοδοτών του έργου αποτελούμενο από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (JESSICA) και της Εθνικής Τράπεζας συνοδευόμενων από τεχνικούς και νομικούς συμβούλους.

   Κατά την συνάντηση εξετάσθηκε η πορεία υλοποίησης της Σύμβασης Σύμπραξης ενώ συζητήθηκαν και δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης των τεχνικών στοιχείων του έργου (ενεργοποίηση δυνατότητας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού) τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του τέλους χρήσης.

   Μετά και από την επιτόπια επίσκεψη στο εργοτάξιο της ΕΠΑΔΥΜ διαπιστώθηκε η ομαλή εξέλιξη των εργασιών κατασκευής και η τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος το οποίο θέτει την έναρξη λειτουργίας την μονάδας τον Ιούνιο του 2017.

   Συνάντηση ΔΙΑΔΥΜΑ Συνάντηση ΔΙΑΔΥΜΑ (1) Συνάντηση ΔΙΑΔΥΜΑ (2)Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης των βασικών υποδομών διαχείρισης, οι οποίες μαζί με τα υπό σχεδιασμό, Πράσινα Σημεία Αστικού Τύπου και τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, θα εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

    

   To Top