Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1), για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Προέγκριση ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.

3. Ανάκληση ή μη χορήγησης αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.

4. Εξέταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2789/15.10.2014 αίτησης των κληρονόμων Χαρισίου Πλιάκη για συναίνεση ή μη απόδοσης οικοπέδου, αντί της αποζημίωσης που τους οφείλουν οι παρόδιοι για τη ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία τους Ε=728,43 τ.μ. στο ΟΤ 10 στην πόλη της Κοζάνης.

5. Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΤΕ» για συναίνεση ή μη του ξεκινήματος διενέργειας ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης μαρμάρου σε Δημοτική έκτασης της Τ.Κ. Πολύμυλου του Δήμου Κοζάνης.

6. Γνωμοδότηση για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 24 (Πλατεία) & Ο.Τ. 18 της Τ.Κ. Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης (αποχαρακτηρισμός τμήματος οδού και χαρακτηρισμός αυτού ως πεζόδρομου).

7. Εξέταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1760/25.06.2014 αίτησης της κ. Καπετανάκη – Ζεάκη Ανθούλας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 42 της Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης (αλλαγή χρήσης τμήματος της κοινόχρηστης αυλής σε κοινόχρηστο χώρο – πεζόδρομο).

8. Εξέταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3505/09.12.2014 αίτησης των κ. Κων/νου & Ρούσας Χατζηζήση για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 8 της Τ.Κ. Αργίλου του Δήμου Κοζάνης (αλλαγή της θέσης της οικοδομικής γραμμής του οικοπέδου 28 με ταυτόχρονη ανταλλαγή τμημάτων οικοδομήσιμου και κοινόχρηστου χώρου ίσου εμβαδού).

9. Εξέταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9447/19.02.2014 αίτησης του κ. Γιαννάκη Παναγιώτη του Κων/νου για συναίνεση ή μη εκμίσθωσης έκτασης Ε= 5.000,00 τ.μ. από το υπ΄ αριθμ 2072 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κώμης για καλλιέργεια αρωματικών φυτών.

10. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

To Top