Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015, και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1), για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2015.

2. Σύνταξη έκθεσης β΄ τριμήνου του έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση του Ο.Τ. 33 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης» προϋπολογισμού 137.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 116Β/2014.

4. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Οδοστρώματα -Επισκευές Κοζάνης (2015)» προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 38/2015 –Ψήφιση πίστωσης

5. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή όψεων – άρση επικινδυνότητας – χρωματισμοί σχολικού κτιρίου Μούκα» προϋπολογισμού 11.999,93 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 34/2015 – Ψήφιση πίστωσης.

6. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή τουαλετών σχολικού κτιρίου Μεγδάνη – 11ου Δημοτικού Σχολείου» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 33/2015 – Ψήφιση πίστωσης.

7. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εμβαδού 80 τ.μ. και άνω, για τη στέγαση α΄ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.

8. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εμβαδού 80 τ.μ. και άνω, για τη στέγαση β΄ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.

9. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εμβαδού 80 τ.μ. και άνω, για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
10. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εμβαδού 80 τ.μ. και άνω, για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εμβαδού 80 τ.μ. και άνω, για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.

12. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εμβαδού 80 τ.μ. και άνω, για τη στέγαση α΄ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.

13. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εμβαδού 80 τ.μ. και άνω, για τη στέγαση β΄ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.

14. 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

15. 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.

16. 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ξηρολίμνης του Δήμου Κοζάνης.

17. 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

18. 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Αυγής του Δήμου Κοζάνης.

19. 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

20. Ακύρωση του διαγωνισμού και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για την «Εργασία συντήρησης – επισκευής οχημάτων για το έτος 2015», προϋπολογισμού 59.999,99 ευρώ και αριθμό μελέτης 10/2015 – Ψήφιση πίστωσης

21. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια εξοπλισμού Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού», προϋπολογισμού 86.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 79/2014.

22. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πετρανών του Δήμου Κοζάνης το οποίο αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 110,27 τ.μ.

23. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

To Top