Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015, και ώρα 20.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση υποβολής κοινής πρότασης σε εταιρικό σχήμα με συντονιστή την πόλη του Dortmund στα πλαίσια της πρόσκλησης SCC 1-2015 Smart cities and communities, του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
2.
Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2015 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.
Επιστροφή διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4.
Εξέταση αίτησης μισθώτριας επιχείρησης «ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ για επαναϋπολογισμό των οφειλομένων της μισθωμάτων προς το Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5.
Έγκριση εγγραφής του Δήμου Κοζάνης ως συνδρομητή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6.
Εξέταση αιτήματος Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» για παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης στα Ο.Τ. 880 και 878 από 20/8/2015 έως 25/08/2015 για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Έγκριση αλλαγής επιτοκίου από euribor τριμήνου, σε euribor μηνός, για τα δύο δάνεια του πρώη Δήμου Ελλησπόντου και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των πράξεων τροποποίησης των επιτοκίων με την Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Χωροθέτηση έκτασης (διαχωρισμός ζωνών και αριθμός θέσεων) για εγκατάσταση των μικροπωλητών των Καντινών και του ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ κατά την Εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.
Έγκριση εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα – Παρκ κατά την εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.
Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.
Μεταβίβαση η μη επαγγελματικής αδείας Λαϊκών Αγορών του Γκουντιού Μιχαήλ.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.
Μεταβίβαση η μη επαγγελματικής αδείας Λαϊκών Αγορών του Παναγιωτίδη Ιωάννη.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομών και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή Καραγιαννίων».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.
Έγκριση χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο «Αφοί Α. Χατζηγεωργιάδη Ο.Ε.» του έργου «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Δημαρχείου – Τεχνικής Υπηρεσίας – Σχολικού Συγκροτήματος Ξηρολίμνης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις.

To Top