Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Συζήτηση – ενημέρωση για τη ΔΕΗ
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.
Τροποποίηση της 425/2014 ΑΔΣ για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και Παρεμφερών Επιχειρήσεων.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3.
Κατανομή Β’ τακτικής δόσης έτους 2015, ποσού 237.591,17 €, στις σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
4.
Κατάργηση ανενεργών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Κοζάνης στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5.
Έγκριση σύνδεσης τριών γραμμών κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των Προϊσταμένων Δ/νσης του Δήμου Κοζάνης και καθορισμός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου δαπάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6.
Έγκριση της αριθμ. 10/2015 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων για το Δήμο Κοζάνης έτους 2015»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Τροποποίηση των αριθμ. 711/2005 και 408/2007 Α.Δ.Σ. – Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
9.
Έγκριση α) κριτηρίων εγγραφής –επανεγγραφής νηπίων- βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Κοζάνης και β) κλίμακας μηνιαίας εισφοράς – ανακαθορισμός τροφείων.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
10.
Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικής κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την περισυλλογή, μεταφορά, διατροφή, φύλαξη και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 και καθορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας.
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11.
Αίτημα προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 70000,00 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο αρ. 401 χέρσο Κοίλων (Διανομή 1940 Κοίλων) για τη δημιουργία λαχανόπηκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 60Α/22-3-2012) όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 2α) ββ) του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 με την παράγραφο 1γ.
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12.
Έγκριση 59/2015 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης (ΟΑΠΝ) για «2η αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού ΟΑΠΝ 2015»
Εισηγήτρια: Κα Τσικριτζή- Φτάκα Φανή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ
13.
Εξέταση αίτησης της κ. Φασίδου Μαρίας για χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.
Έγκριση του με αριθμό 1/07.04.2015 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών- Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο «ΕΑΠ 2012-2016» του έργου «Πιλοτική εφαρμογή ενοποίησης και λειτουργικής αναβάθμισης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Δήμου Κοζάνης, ΔΕΥΑ Κοζάνης και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ» προϋπολογισμού 286.926,76 € .
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.
Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. Μαυροδενδρίου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.
Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης »
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.
Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως διαχειριστή του Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

To Top