Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Κοζάνης ή μη.
Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
2.
Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε.
Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3.
Εξέταση αίτησης Καπετανάκη – Ζεάκη Ανθούλας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 42 της Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4.
Εξέταση αίτησης Κων/νου και Ρούσας Χατζηζήση για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 8 της Τ.Κ. Αργίλου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.
Εξέταση πρότασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 24 (πλατεία) & 18 της Τ.Κ. Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές Τεχνικών έργων»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.
Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.
Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εσωτερική Οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου Β΄ φάση»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση υδατόπυργου Δ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.
Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.
Χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.
Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικού οδικού δικτύου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.
Χορήγηση 1ης παράτασης της 1ης , 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.
Χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.
Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2015 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16.
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 5.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άνω Κώμης, για καλλιέργεια αρωματικών φυτών..
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
17.
Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18.
Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Σκόρδα Αθανασίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης και εξυπηρετούσε τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Καρυδίτσας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
19.
Εξέταση αίτησης Τζεμάρη Ειρήνης για παράταση μίσθωσης σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της πλατείας Μπρίστολ στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
20.
Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
21.
Εξέταση αίτησης του Πατσώνα Αθανασίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μεταξύ των οδών Γ.Ρουσιάδη και Νιούλη στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
22.
Εξέταση αίτησης της εταιρίας ΣΤΕΝΤΟΡ ΙΚΕ για την μετάθεση της ημερομηνίας προμήθειας «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ-ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ-ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ» της υπ΄αριθμ. 15334/23-03-2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
23.
Εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ Α΄, Β΄, και Γ΄ Κοζάνης, Κρόκου, Άνω Κώμης, Καρυδίτσας και Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος
24.
Εξέταση αίτησης της εταιρίας «Οικοδομική Ανάπτυξη-Σκυριανά Μάρμαρα ΑΒΕΤΕ» για συναίνεση η μη για το ξεκίνημα διενέργειας ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
25.
Έγκριση των από 26/06/2015 και 08/07/2015 Πρακτικών της Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης.
26.
Χορήγηση η μη αδειών λειτουργίας Οίκου Ανοχής επί της οδού τέρμα Μοναστηρίου στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
27.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

To Top