Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

ΗΜΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ – 19:45
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – 20:00
ΤΟΠΟΣ – ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.
Έγκριση Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2.
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) με αντικείμενο «Ενίσχυση μηχανισμού αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3.
Παραχώρηση χώρου δημοτικού κτιρίου (Πνευματικό Κέντρο), που στεγάζεται η διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Κοζάνης για εγκατάσταση δικτύου ραδιοεπικοινωνίας.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4.
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 7 και 43 της Τοπικής Κοινότητας Λευκόβρυσης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Σκ’ ρκα – Άγιος Νικάνορας» στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.
Εξέταση ένστασης αναδόχου «Κ/Ξ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ», του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης» κατά του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη δράση με τίτλο «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης» προϋπολογισμού β822.222,34 ευρώ.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.
Επικαιροποίηση εκπροσώπων Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης με τίτλο Λειτουργία Φωτοβολταϊκού σταθμού 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, «Ενεργειακή αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων αθλητικών κέντρων Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.
Εκμίσθωση έκτασης εμβ. 15.488,41 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, του Δήμου Κοζάνης, για πτηνοτροφική εγκατάσταση..
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 1.540,84 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκήτης, του Δήμου Κοζάνης, για σταυλικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.
Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης ορισμένων υλικών της προμήθειας με τίτλο «Ξενοδοχειακός και λοιπός λειτουργικός εξοπλισμός» 2ο υποέργο της πράξης «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.
Εξέταση Πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής Κληροδοτήματος Κων/νου Δρίζη, για χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος γάμου για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
15.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

To Top