Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-06-2016
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 19:45
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:00
ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου «Χαρίσιος Μούκας» καθώς και κατοίκων της γειτονιάς, για να μένει διαθέσιμος στα παιδιά ο άυλειος χώρος του σχολείου, τις ώρες που αυτό δεν λειτουργεί.
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

2. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας) στο πλαίσιο της προαγωγής της εκπαίδευσης και της έρευνας, της πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της περιοχής και τη δημιουργίας εστιών πολιτισμού.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

3. Έγκριση επικαιροποίησης εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

4. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δήμου Κοζάνης (ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ.) Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

5. Έγκριση της αριθμ. 13/2016 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015»
Εισηγητής: κ. Χαρίσιος Φούκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

6. Έγκριση της αριθμ. 22/2016 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης η οποία αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

7. Έγκριση απασχόλησης σε 12ωρη βάση και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

9. Έγκριση καταλογισμού μη αποδοθείσας παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10. Έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Εξέταση αίτησης Αθανασίου Πατσώνα για άδεια κατάληψης Κ.Χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12. 8η Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμούς χρήσης 2016 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13. Έγκριση διαγραφής ποσού λόγω λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Α’ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Β’ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Α’ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Β’ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21. Έγκριση διαδικασίας επιλογής με κλήρωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ (Α,Β,Γ της Δ.Κ. Κοζάνης, Δ.Κ. Κρόκου και Δ.Κ. Αιανής», για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων, που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης για ένα έτος.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αυγής του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Καπνοχωρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25. Επιστροφή ποσού 175,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Ι. Τράντα 2 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

27. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών «Προμήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισμού κτιρίου βιβλιοθήκης (κατηγορία 2: Τραπέζια, κατηγορία 3 Γραφεία)
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών «Προμήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισμού κτιρίου βιβλιοθήκης (ομάδα 1-Βιβλιοστάσια και ομάδα 4-Καθίσματα)
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών «Ξενοδοχειακός και λοιπός εξοπλισμός για την ομάδα Η-Υλικό Λογοθεραπείας, ομάδα ΘΑ Διαγνωστικά εργαλεία και ομάδα ΘΒ Αξιολογητικά, του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών «Ξενοδοχειακός και λοιπός εξοπλισμός για την Ομάδα Α’ Εξοπλισμός Γραφείων, Ομάδα Β’ Εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας, Ομάδα Δ’ Εξοπλισμός Γυμναστηρίου, Ομάδα ΣΤ’ Υλικά Ψυχοκινητικής, Ομάδα Ο Τραμπολίνο Εξωτερικού χώρου, Ομάδα Π Εξοπλισμός Δωμάτων και Ομάδα Ρ Εξοπλισμός καθιστικού Κουζίνας του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών «Ξενοδοχειακός και λοιπός εξοπλισμός για την ομάδα Γ – Εξοπλισμός αιθουσών εργοθεραπείας και ομάδα Ζ – Εξοπλισμός Πολυαισθητηρίου χώρου του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32. Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών στην Τσεπραηλίδου Παναγιώτα.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Εσωτερική οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου Β΄φάση»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

36. Χορήγηση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

37. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Επισκευή οδοστρωμάτων ΔΕ Αιανής-Ελίμειας- Δημ. Υψηλάντη-Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

38. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου: Επισκευή οδοστρωμάτων ΔΕ Αιανής-Ελίμειας- Δημ. Υψηλάντη-Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

39. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT με τίτλο «Στοίχημα Αστικής Βελτίωσης για την Τοπική Ανάπτυξη»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

40. Λήψη απόφασης για την υπογραφή χρησιδανείου για το κτήριο της Ευξείνου Λέσχης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

41. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

To Top