Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 19.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Συζήτηση – ενημέρωση του Δ.Σ. για τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.
Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) της πόλης της Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
3.
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ.με τίτλο «Προετοιμασία φακέλου τεκμηρίωσης θεμάτων συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. για την ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Κοζάνης»
και ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
4.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
5.
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ονομασίας Οδών, Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6.
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με κλήρωση για Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικού οδικού δικτύου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου «Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.
Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης έργου «Γ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10.
Έγκριση της αριθμ. 17/2015 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αναδιαμορφώσεις και ανακατασκευές υποδομών.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11.
Έγκριση της αριθμ. 10/2015 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού για το Αναψυκτήριο (Δίμηνα).
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
12.
Έγκριση χορήγησης ειδών διατροφής σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης ενόψει των εορτών του Πάσχα.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος.
13.
Έγκριση της αριθμ. 40/2015 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Τροποποίηση της αριθμ. 69/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πεκρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
14.
2η Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2015 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
15.
Υλοποίηση συγκοινωνιακού έργου μεταφοράς επιβατών από την πόλη της Κοζάνης στην Τ.Κ. Χρωμίου και αντίθετα.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16.
Εξόφληση δόσεων για αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Ρυμνίου για άρση αναβλητικής αίρεσης συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
17.
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 7.856,14 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκήτης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18.
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 2.265,10 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκήτης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
19.
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.121,18 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκήτης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.000,55 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
21.
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.035,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
22.
Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.000,01 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
23.
Διαγραφή τιμολογίων εφημερίδων λόγω πληρωμής των από τους αναδόχους των έργων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
24.
Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων που είναι εγκαταστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας COSMOTE.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
25.
Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών για το έτος 2015
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
26.
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εκμετάλλευση οφιτοασβεστιτών σε δύο λατομικούς χώρους Ε=5.557,00 τ.μ. και Ε=6.892,00 τ.μ. στη θέση «ΡΑΧΗ» της Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, της Εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ»
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Σταθμός εκκίνησης & άφιξης Υπεραστικών Λεωφορείων – Καταστήματα – Αποθήκη – Πρατήριο Ι.Χ. της Ανώνυμης Μεταφορικής, Εμπορικής & Τουριστικής εταιρίας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης στην Δ.Κ. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης»
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.
Μη ανανέωση – μεταβίβαση αδειών Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29.
Μεταβίβαση η μη παραγωγικής αδείας Λαϊκών Αγορών της Λαμπροπούλου Παρασκευής.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30.
Μεταβίβαση η μη επαγγελματικής αδείας Λαϊκών Αγορών του Γκουντιού Μιχαήλ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31.
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.
32.
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2015.
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
33.
Έγκριση της αριθμ. 14/2015 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2015» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης.
34.
Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Στρατηγικό σχέδιο Μάρκετινγκ της Κοζάνης: Κοζάνη 2020.
Εισηγήτρια: Κα Δινοπούλου Βάϊα, Πρόεδρος Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.
35.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

To Top