Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

H Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 229/14  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. κ. Κούσκουρα  Αμαλία

 2. κ. Καρυπίδου Μαρία

 3. κ. Γιαννόπουλο Γρηγόριο

 4. κ. Χριστοφορίδη Γεώργιο

 5. κ. Ζήδρου –Γρηγοριάδου Αλίκη

 6. κ. Κάτανα Ηλία

 7. κ. Βόσδου Σωτήριο

 8. κ. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/6/2016 και ώρα 14:00 π.μ στο κτίριο  της Π.Ε Κοζάνης, 2ος όροφος (αίθουσα οικονομικής επιτροπής) με θέματα:

    1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

    1. ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια-βιορευστά, ισχύος 0,1 MW», στο αγροτεμάχιο με αριθμό 207 της ΤΚ Δροσερού, του Δήμου Εορδαίας, της ΠΕ Κοζάνης.

Εισηγητής : κ.Κων/νος Μπακούσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

    1. ΜΠΕ του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1 MW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» του Δ.Δ. Κολχικής της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : κ. Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

    1. ΜΠΕ του έργου: «Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων Αμυνταίου και Λακκιάς».

Εισηγητής : κ. Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

    1. MΠΕ του έργου: «Εκμετάλλευση λατομικού Χώρου μαρμάρων έκτασης 22.720,22 m2 στη θέση «Ασπρόχωμα» της ΤΚ Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια : κ. Φωτεινή Τσιολάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

    1. ΜΠΕ του έργου: «Υδροδοτικό σύστημα των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας από τον Ταμιευτήρα Πολυφύτου».

Εισηγήτρια : κ. Καλλιόπη Αδαμίδου , Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ.

    1. ΜΠΕ του έργου: «Βελτίωση γεωφράγματος Δασοχωρίου» της ΤΚ Δασοχωρίου, στο Δήμο Δεσκάτης, της ΠΕ Γρεβενών».

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

    1. ΜΠΕ του έργου: «Μελέτες οδοποιίας Οδικού Δικτύου Ν.Κοζάνης για το οδικό τμήμα «Εράτυρα-Σισάνι-Βλάστη» της ΠΕ Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής : κ.Κων/νος Μπακούσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

 1. ΣΜΠΕ του έργου: «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων»

Εισηγήτρια : κ. Αδαμίδου Καλλιόπη , Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193 – 2461351590

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

Ελισάβετ Παναγιωτίδου

To Top