Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: 2η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.Κεχαγιάς Φώτιος
2.Γέρου Κωνσταντίνος
3.Βάσσος Πασχάλης
4.Δασκαλόπουλος Αντώνιος
5.Μαργαρίτης Γεώργιος
6.Κιοσές Ιωάννης
Σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/01/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΙΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΓΙΛΟΥ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3)τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών.Προϋπολογισμός :24.000,00 €(με ΦΠΑ)
3.Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ4 ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Δ.Ε.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3)τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών.Προϋπολογισμός : 15.000,00 €(με ΦΠΑ)
4.Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3)τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών.Προϋπολογισμός : 9.000,00 €(με ΦΠΑ)
5.Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ-ΕΛΑΤΗΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3)τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός : 24.324,94 €(με ΦΠΑ)
6.Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ»
7.Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
8.Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ» . Προϋπολογισμός : 74.750,00 €(με ΦΠΑ)
9.Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2015». Προϋπολογισμός : 100.000,00 €(με ΦΠΑ)
10.Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ». Προϋπολογισμός : 65.500,00 €(με ΦΠΑ)
11.Έγκριση πρακτικών επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων-Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Φλώρινας»
12. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ,με τους αναπληρωτές τους, ως επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνισμών προμήθειας επιβατικών οχημάτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-έδρας και Π.Ε.Κοζάνης
13.Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων που θα μετέχουν σε κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)του Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.(έδρας)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους
14.Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
15.Έγκριση μεταφοράς κεφαλαίου για την εξόφληση της Ομοσπονδίας Σωματείων παραγωγών-επαγγελματιών-πωλητών λαϊκών αγορών Δυτικής Μακεδονίας
16.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
17.Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
18.Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
19.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη παραβόλων για έκδοση κάρτας καυσαερίου και τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ)οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών έργων –έδρας
20. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη βενζίνης,διοδίων,επισκευών και ανταλ/κων του αυτ/του του Περιφερειάρχη Δυτ.Μακεδονίας
21.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 800,00 € ,για την ασφάλιση 2 οχημάτων αρμοδιότητας έδρας για ένα έτος
22.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00 € ,για την ασφάλιση 37 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και έγκριση των όρων και της διενέργειας του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος
23.Έγκριση δαπάνης έργου «Αντικατάσταση δαπέδου και επικάλυψης τοιχωμάτων στεφανιαίας μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης»
24.Έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου Τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού ΠΕ Κοζάνης από ΚΑΠ λειτουργικά έτους 2016
25.Έγκριση δαπάνης που αφορά την προμήθεια μιας τηλεοπτικής συσκευής με επιτραπέζια βάση,για τις ανάγκες του Αμφιθεάτρου της Π.Ε.Καστοριάς
26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού
27.Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:
1.Αντιπεριφερειάρχες.
2.Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
3.Εκτελεστικός Γραμματέας
4.Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5.-Διεύθυνση Οικονομικών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
6. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
8. Μ.Μ.Ε.

To Top