Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1
Βαλαή Γεώργιο
2
Γκούμα Βασίλειο (Λάκη)
3
Λαβαντσιώτη Γεώργιο
4
Λιάκο Ευθύμιο (Θέμη)
5
Σιώμο Νικόλαο
6
Μαλούτα Λάζαρο
7
Καραπάτσιο Ευάγγελο
8
Γκουτζηκώστα Γεώργιο

Κοιν.: 1) κ. Δεληγιάννη Ιωάννη,
2) κ. Κύργια Κων/νο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Τροποποίηση της με αριθμό 213/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κινητού εξοπλισμού κτιρίου βιβλιοθήκης», προϋπολογισμού 584.809,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 90/2014
(κατηγορία 9).

2.Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2015.

3.Τροποποίηση της με αριθμό 496/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί Κατάρτισης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2016 του Δήμου Κοζάνης».
4.Έγκριση ή μη υποβολής μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση κατά παντός υπευθύνου για όσα αναληθή και συκοφαντικά αναφέρονται στις καταγγελίες της Πανελλαδικής Φιλοζωϊκής και περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας & Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων αλλά και των εμπλεκόμενων στη δεύτερη καταγγελία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

5.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 8 Φεβρουαρίου 2016

Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

To Top