Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2016 του Δήμου Κοζάνης.

2.3η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 345/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών).

3.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
Κοζάνη, 24 Δεκεμβρίου 2015
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

To Top