Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 και ώρα 7:00 μ. μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Λήψη απόφασης για την επίταξη των υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων για τη συνέχιση των εργασιών του έργου « κατασκευής κόμβου συνδετήριας οδού του νέου οικισμού Κομάνου».
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

2.Άδεια ανέγερσης δεξαμενής Αποθήκευσης θερμικής ενέργειας
Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΤΗΠ Γιώργος Κάλφας

3.Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2015
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

4.Ανάκληση της υπ’αριθ. 342/2014 ΑΔΣ σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου συντήρηση κοιμητηρίων Βλάστης
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης
5.Τέλεση εμποροπανήγυρης Πτολεμαΐδας έτους 2015.
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης
6.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης
7.Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης έργων
Εισηγητής : Κων/νος Πολυχρονίδης
8.Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γεώργιος Θεοδοσιάδης
9.Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας .
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης
10.Λήψη απόφασης για παρακράτηση από τα δημοτικά τέλη για λογαριασμούς ΔΕΗ που αφορούν ΦΟΠ – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΔΔΗΕ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης
11.Έγκριση διενέργειας προμήθειας σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Ορισμός επιτροπής παραλαβής.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης
12. Παράταση διάρκειας μίσθωσης Ακινήτου στην ΤΚ Σπηλιάς.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

13.Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής σε διάφορες εφημερίδες.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης
14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

15. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΟΙΠΠΑΠ Χρήστος Κατσίνας.
Ο Πρόεδρος ΔΣ`

Γεώργιος Θεοδοσιάδης

To Top