Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2. «Σχετικά με κανονιστική απόφαση έγκρισης εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
3. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
4. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
5. «Τροποποίηση των αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αριθμ. 112/2014 και 113/2014 σχετικών με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
6. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για τη διοργάνωση του 6ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, από 13 έως 15 Αυγούστου 2016»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλαμπούρου «ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ» για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 14 και 15 Αυγούστου 2016».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8. «Συνδιοργάνωση της 6ης Γιορτής Πατάτας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμοχωρίου «ΑΝΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», στις 20 Αυγούστου 2016».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με την Τοπική Κοινότητα Μεσονησίου, στις 14 & 15 Αυγούστου 2016».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Φυσιολατρικό Λαογραφικό Αθλητικό Ορειβατικό Σύλλογο Πολυποτάμου «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ», στις 14 & 15 Αυγούστου 2016».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11. «Χορήγηση άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε αδειοδοτημένο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ Ε- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π Ο.Ε στην οδό Νικολάου Χάσου 10».
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

To Top