Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την Τετάρτη 13 Απριλίου

 

ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
18:45

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
19:00

ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.
Έγκριση της αριθμ. 8/2016 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Απολογισμού έτους 2015»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ.
2.
Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Δήμου Κοζάνης για την αναθεώρηση του Β1’ Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης» προϋπολογισμού 77.534,28 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4.
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με αντικείμενο:
«Δημιουργία νέων κοιμητηριακών υποδομών στο Δήμο Κοζάνης» προϋπολογισμού 360.000,00 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5.
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αντικείμενο:
«Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων» προϋπολογισμού 104.550,00 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή θυροφράγματος στο κανάλι ΣΟΥΛΟΥ για τη διευκόλυνση της άρδευσης ΔΕ Ελλησπόντου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Ολοκλήρωση προγράμματος ενημέρωσης πόρτα – πόρτα στο Δήμο Κοζάνης».
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου».
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη».
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
13.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αιανής».
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας».
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
15.
Μη παράταση άδειας εκμετάλλευσης Δημοτικού Λατομείου μαρμάρων στη θέση ¨Τρίτη Λάκκα¨ Τ.Κ. Πολυμύλου ΔΕ Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης εμβαδού 28.097 τ.μ. που εκμεταλλεύεται η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΙΔΗ ΟΕ .
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16.
Έγκριση της αριθμ. 68/2016 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έτους 2016 (Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πεκρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
17.
Προσθήκη κατηγορίας προϊόντων σε επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.
Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στην Πάντζιου Αικατερίνη
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Μπιμπίρη Αθανάσιο.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.
Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG BALKAN MED και συγκεκριμένα «Ανάπτυξη on-line πλατφόρμας που βασίζεται στο κοινό για την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων»
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
21.
Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMART CITIES SCC-01-2016 και συγκεκριμένα «Ολιστικό και ολοκληρωμένο μοντέλο για έξυπνες πόλεις»
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
22.
Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «Μαυρίδης Γρηγόριος & Σια Ο.Ε.» αναδόχου του έργου «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 16 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτήρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης» για μετάθεση χρονοδιαγράμματος του έργου έως τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δίκτυο.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.
Έγκριση μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων για δώδεκα μήνες για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

To Top