Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΑΠ 2012-2016:
α) Πιλοτική εφαρμογή ενοποίησης και λειτουργικής αναβάθμισης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Δήμου Κοζάνης, ΔΕΥΑ Κοζάνης και ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε., β) Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου Κοζάνης για την αναθεώρηση του Β1 Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, γ) Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Κοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2.
Εξέταση αίτησης Σωματείου Καφετεριών – Καφεζαχαροπλαστείων «Ο ΕΡΜΗΣ» για μείωση του τέλους χρήσης πεζοδρομίων για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.
Έγκριση χορήγησης παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης: Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
4.
Έγκριση λύσης Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο: Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική Νοηματική και Χωρική Έρευνα – Μελέτη για τον Εκθεσιακό Χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
5.
Έγκριση υπογραφής Π.Σ. μεταξύ Δήμου Κοζάνης-Περ.Δυτ.Μακεδονίας-Α.Π.Θ.-Υπουργείου Πολιτισμού Παιδεία και Θρησκευμάτων με αντικείμενο: Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική Νοηματική και Χωρική Έρευνα – Μελέτη για τον Εκθεσιακό Χώρο της Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
6.
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
7.
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Δημαρχείου – Τεχνικής Υπηρεσίας – Σχολικού Συγκροτήματος Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.
Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Ν.Νικόπολης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
Εσωτερική Οδοποιία Νέου Οικισμού Κλείτου Β’ Φάση.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013).
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας με Εφαρμογή Τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή όψεων – Άρση επικινδυνότητας – Χρωματισμοί Σχολικού κτιρίου Χ. Μούκα.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή τουαλετών του Σχολικού Κτιρίου Χαρ. Μεγδάνη – 11ου δημοτικού σχολείου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διαγραμμίσεις Οδικού Δικτύου 2015.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (έτους 2015).
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή βάσεων – περιφράξεων γηπέδου Αιανής.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.
Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στη δράση με τίτλο: Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην Τ.Κ. Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.
Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονικής ισχύος της Σύμβασης με θέμα: Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη συγκριτική αξιολόγηση και προσαρμογή του χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.
Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΑΠ 2012-2016:
α) Μελέτη-Εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, άθλησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο δημόσιο δάσος «ΚΟΥΡΙ» στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, β) Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση.
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΙΑΔΥΜΑ με αντικείμενο: Ενίσχυση αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.
Υπογραφή Σύμβασης εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης με την Α.Ε. Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών «ECOELASTIKA».
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για δράσεις πυροπροστασίας.
Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.
Εξέταση αίτησης Τζεμάρη Ειρήνης για μείωση ενοικίου σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Μπρίστολ στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
27.
Εκμίσθωση δημοτικών χωραφιών α) Τ.Κ. Καρυδίτσας, β) Τ.Κ. Βατερού του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
28.
Χορήγηση αδειών βραχείας διάρκειας για την εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Βατερού στις 5 και 6 Αυγούστου 2015.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
29.
Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων χρηματικών ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
30.
Επιστροφή διαφόρων χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
31.
Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
32.
Έγκριση της αριθμ. 55/2015 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015» .
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης
33.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

To Top