Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Σύσκεψη Προέδρων Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας

   Σε συνέχεια των προκαθορισμένων συσκέψεων των Προέδρων των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στις 5-6-2014 αυτή τη φορά στα Γρεβενά, σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ Κων/νος Κυριακίδης, Χαράλαμπος Καραταγλίδης, Νικόλαος Ράμμος, Σάββας Σαπαλίδης, Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας αντίστοιχα.
   Στη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες της περιοχής μας βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των πολλαπλών υποχρεώσεών τους, δίνουν τον ύστατο αγώνα της επιβίωσης τους και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) και εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΑΠ, Φόρος Εισοδήματος 26% από το πρώτο ευρώ).
   Γίνεται πλέον φανερό ότι με την ψήφιση Νόμων και τις σχετικής εγκυκλίους που εκδίδονται αποσκοπούν στον αφανισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Χώρα μας, γεγονός που αποδεικνύεται και από την προσπάθεια αφανισμού των Επιμελητηρίων, που θα έχει ως συνέπεια και το κλείσιμο των συνδικαλιστικών οργάνων των ελεύθερων επαγγελματιών (εμπορικών συλλόγων κτλ).
   Στη συνέχεια αποφασίσθηκε να εκδοθεί κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας, αφού εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια τους, τα οποία θα προσδιορίσουν και περαιτέρω κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και ενημέρωσης των μελών τους για την παραπληροφόρηση που επιχειρείται σε βάρος των Επιμελητηρίων και των συνδικαλιστικών οργάνων τους.
   Τέλος στην σύσκεψη συζητήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή και υλοποίηση προγράμματος Προώθησης- Ενημέρωσης Αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Αγορά και στις τρίτες χώρες.

   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

   επιμελητηριο

   To Top