Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης

Η Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης θα συνεδριάσει στις 29.02.2016 και ώρα 20:00 στην όδο Π.ΧΑΡΙΣΗ 23 στην Κοζάνη.

Θέματα συνεδρίασης:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με τον ανώτατο αριθμό αδειών εγκατάστασης &χρήσης οίκων ανοχής στο Δήμο Κοζάνης.
2. Εκπροσώπηση της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης από μέλος του Συμβουλίου, στο δεύτερο στάδιο δημόσιας διαβούλευσης για τα μέτρα κοινωνικής πολίτικης που θα εφαρμόσει ο Δήμος Κοζάνης-Προτάσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΓΚΑΝΤΙΑ

To Top