Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου για την οικονομική ενίσχυση των ΑμεΑ

Σε μέτρα για την ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις προβαίνει το Υπουργείο Εργασίας.
Από την 1η Οκτωβρίου, η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμΕΑ απλοποιείται αφού αρχικά ο Δήμος στον οποίο διαμένει ο ενδιαφερόμενος, θα εξετάζει την αίτηση του βάσει των διοικητικών εγγράφων που θα έχει προσκομίσει ο δεύτερος και μέσα σε 30 μέρες από την υποβολή, θα ενημερώνει τον αιτούντα αν πληροί τις προϋποθέσεις.
Ο Δήμος, εφόσον κριθεί ο αιτών πως πληροί τις προϋποθέσεις, θα εκδίδει παραπεμπτικό σημείωμα για τις ιατρικές εξετάσεις.
Επίσης, η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:
α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμΕΑ διακόπτεται αυτοδικαίως από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.
β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται 3 μήνες πριν από την λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.
γ) Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης, άλλως η καταβολή της παροχής άρχεται από της αιτήσεώς του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΠΗΓΗ

To Top