Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Υιοθεσία μιας εβδομάδας του Συσσιτίου Απόρων Δημοτών του δήμου Κοζάνης στη μνήμη του Λάζαρου Καλώτα

Το Συσσίτιο Απόρων Δημοτών του δήμου Κοζάνης, τιμώντας τη μνήμη του εκλιπόντος Λάζαρου Καλώτα, θα ήθελε να εκφράσει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις οικογένειες του θανόντος:

Ραπτόπουλου Αναστασίου,
Ραπτόπουλου Ευθυμίου και
Χατζηγεωργίου Γεωργίου

για την υιοθεσία μας εβδομάδας του Συσσιτίου και συγκεκριμένα από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου.

Το πρόγραμμα «Υιοθετώ μια εβδομάδα του Συσσιτίου» απευθύνεται σε φορείς, συλλόγους, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες οι οποίοι αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν τα τρόφιμα που απαιτούνται για την κάλυψη μιας εβδομάδας, σίτισης του συνόλου των δικαιούχων του συσσιτίου. Μια έμπρακτη έκφραση στήριξης των ανθρώπων που, λόγω οικονομικών δυσκολιών, προχωρημένης ηλικίας ή αναπηρίας, δεν είναι σε θέση να παρασκευάσουν το γεύμα τους, αλλά και των προσπαθειών που οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Κοζάνης καταβάλουν για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων ακραίων καταστάσεων φτώχειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Υιοθετώ μια εβδομάδα του Συσσιτίου» Απόρων Δημοτών του δήμου Κοζάνης μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2461351117.

To Top