Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Ζήσης Μάρας, Αντιπρόεδρος ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης: «Κανένα πρόβλημα με τον  προϋπολογισμό του ΟΑΠΝ. Έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.»

   Έπειτα από δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας που τιτλοφορείται «Σοβαρό θέμα με τον προϋπολογισμό του ΟΑΠΝ -Άμεση συνάντηση για να βρεθεί λύση στον ισοσκελισμό», διευκρινίζεται πως ουδέν θέμα έχει ανακύψει με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας.

   Όπως προκύπτει από το πρακτικό της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης, που πραγματοποιήθηκε στις 27-12-2019 (επισυνάπτεται), η κατάρτιση και ψήφιση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του Οργανισμού εγκρίθηκε με την απόφαση 125/2019.

   Ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, Ζήσης Μάρας, υπογραμμίζει πως «Δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα με τον  προϋπολογισμό του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας.  Έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι πλήρως ισοσκελισμένος. Όλες οι διαδικασίες στον Οργανισμό υλοποιούνται εντός των απαραίτητων χρονοδιαγραμμάτων, γεγονός για το οποίο πληροφορήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στην τελευταία συνεδρίασή του».

To Top