Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Κοζάνης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τον « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».
Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου Κοζάνης στη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=118
Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 5η Απριλίου 2016.
Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας ως προς το κείμενο, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο e-mail diavouleusi@kozanh.gr

To Top