Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Συνέχεια εγγραφών στις ειδικότητες της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κοζάνης για το Σχολικό έτος 2015-16

Συνεχίζονται οι εγγραφές για το Σχολικό έτος 2015-2016 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Κοζάνης για τις παρακάτω ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
3. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
4. Τεχνιτών Αμαξωμάτων
5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
6. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο χιλιόμ. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ έως 18/09/2015. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη έχουν όσοι έχουν γεννηθεί τα έτη 1992 έως 1999.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, βεβαίωση αποφοίτησης της Α’ τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας)
β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας .
γ) Δύο φωτογραφίες.
δ) Επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή του/της, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική κατάστασή του/της.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1.Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2.Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
3.Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το ποσό του 70% του ανειδίκευτου εργάτη εκ του οποίου το ποσό των 11 euro είναι η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών.
4.Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις.
5.Αναβολή στράτευσης.
6.Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα
7.Καθιέρωση σπουδαστικής άδειας, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 24610-20041, 24610-20169 , 24610-20281 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30π.μ – 14:30μ.μ.

(11ο χιλ. Κοζάνης – Λάρισας / τηλ. 24610—20041,20169,20281)

To Top