Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Διαβούλευση για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες και φορείς της πόλης, ότι η μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», πρόκειται να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και στην συνέχεια η δημοπράτηση και κατασκευή του έργου αυτού, που έχει στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλείας στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, και στην δημιουργία ποδηλατοδρόμου, και αφορά το τμήμα της οδού Ολύμπου από την πλατεία Λασσάνη έως τα όρια του σιδηροδρομικού σταθμού. Η εκ λόγω μελέτη αποτελεί μία από τις μελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια του σχεδιασμού της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξής της περιοχής (ΒΑΑ)

-Στα πλαίσια της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας (Ν.3463/2006 και 3852/2010), καλούνται οι πολίτες έως την 05/04/2018, να καταθέσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τις απόψεις τους, σχετικά με τις προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου παρεμβάσεις, όπως περιγράφονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο και Τεχνική Έκθεση που την συνοδεύουν.

Διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1

email: grammateiaty@kozanh.gr

Σελίδα διαβούλευσης

http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=128

To Top