Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Ψήφισμα του Επιμελητηρίου Κοζάνης  για τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ψήφισμα του Επιμελητηρίου Κοζάνης  για τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των ενδεχόμενων επιπτώσεων από τη ψήφιση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ανώτατη εκπαίδευση.

Κατόπιν της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κοζάνης του θέματος των ενδεχομένων επιπτώσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ανώτατη εκπαίδευση, αποφασίστηκε η σύνταξη του παρακάτω ψηφίσματος το οποίο και στάλθηκε στην Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και κοινοποιήθηκε παράλληλα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ΔΜ, κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη, και στους βουλευτές Π.Ε. Κοζάνης.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με αφορμή το υπό ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ανώτατη εκπαίδευση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, το Επιμελητήριο Κοζάνης και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη συμβολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίαςκαι κοινωνίας, την προσφορά του στην ακαδημαϊκή και  πολιτιστική ζωή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στην περιβαλλοντική της ανάπτυξη, την αλληλεπίδρασή του με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής και την επιχειρηματική κοινότητα αυτής, αλλά και το γεγονός ότι αυτό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους της γενικότερης πορείας και προόδου της Περιφέρειας  της έδρας του, αποφάσισε τη σύνταξη αυτού του ψηφίσματος  δια του οποίου εκφράζεται :

– Η άποψη μας ότι το Πανεπιστήμιο ΔΜ πρέπει να παραμείνει ισχυρό και αποδοτικό στο τεράστιο,  πολύπλευρο και πολυσχιδές έργο που επιτελεί σε όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής και όχι μόνο.

 

-Η πεποίθησή μας ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα και να ληφθούν μέτρα για ισχυροποίηση ιδιαίτερα και στοχευμένα στοΠανεπιστήμιο ΔΜ, που «συν τοις άλλοις» καλείται να αναλάβει καταλυτικό ρόλο ως ένας από τους πλέον αξιόπιστος συνομιλητής στα θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας με την μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή, με ότι αυτό συνεπάγεται στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης αυτής.

 

-Η βεβαιότητά μας ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να μην αποκοπεί η ΠΔΜ από το επιστημονικό γίγνεσθαι που θα πρέπει να διατηρηθεί αλώβητο σε κάθε νομό της.

 

-Η κατηγορηματική αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε απειλούμενη υποβίβαση του Πανεπιστημίου ΔΜ και τυχόν περαιτέρω συρρίκνωση των εισακτέων φοιτητών των τμημάτων του, που συγκροτούνται με τέτοιο τρόπο που καλύπτουν όλους τους νομούς της ΠΔΜ, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή τους

 

-Η ανησυχία μας για το μέλλον του τόπου που θα σημαδευτεί ανεπανόρθωτα εάν από την εφαρμογή επίμαχων διατάξεων του νέου νομοσχεδίου  απειληθούν  με διακοπή ή κατάργηση ήδη υπάρχοντα πανεπιστημιακά τμήματα που είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει μαρασμό στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια.

 

-Η υποστήριξή  μας στις ενέργειες της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου ΔΜ για την αποφυγή των ορατών επερχόμενων αρνητικών επιπτώσεων  που θα προκύψουν για το Ίδρυμα και την περιοχή από την ψήφιση του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

 

-Ηπάγια θέση μας ότι στην εποχή τηςcovid19 και της απολιγνιτοποίησης που ζούμε με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε στην ζωή των ανθρώπων, στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, κ.α., το μόνο ζητούμενο από πλευράς επίσημης Πολιτείας θα ήταν κίνητρα και μόνο κίνητρα και μέτρα για την αναβάθμιση των περιφερειακών Πανεπιστημίων και του σημαντικού τους ρόλου, πέραν του Επιστημονικού – ακαδημαϊκού, για την ανάδειξη, υποστήριξη και προβολή των τοπικών κοινωνιών.

 

Καλούμε, κατόπιν όλων των παραπάνω,  την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις του νέου Νομοσχεδίου, που έθεσε σε δημόσια Διαβούλευση, που είναι βέβαιο ότι θα αποδυναμώσει τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια και αντί αυτών να τους δώσει Κίνητρα για εισαγωγή περισσότερων φοιτητών, αλλά  και ενίσχυση των Ακαδημαϊκών τους χαρακτηριστικών.

 

Για το Επιμελητήριο Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Σαρρής Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

To Top