Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Επικαιροτητα

Τροπολογία από τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, Γ. Ντζιμάνη, για αξιωματικούς ειδικών καταστάσεων

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ κ. ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκτός από την παρέμβαση του στην Ολομέλεια στα πλαίσια συζήτησης του σ/ν «ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις», κατέθεσε Τροπολογία που αφορούσε τη «Δυνατότητα Φοίτησης στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ».

Η Τροπολογία όπως κατατέθηκε και έγινε δεκτή από τον ΑΝΥΕΘΑ κ. Βίτσα Δημήτριο είναι η ακόλουθη:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις»
Θέμα: Δυνατότητα Φοίτησης στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα διάταξη παρέχεται στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων να επιλέγουν τη δυνατότητα φοίτησής τους στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ, αποκλείοντας την υποχρεωτικότητα της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κατάστασης που βρίσκονται αυτοί και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο …
Δυνατότητα Φοίτησης στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ.
Στο τέλος της παραγράφου ε του άρθρου 23 του ν.3883/2010 (Α΄167), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η φοίτηση τους στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου».

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο προτείνων βουλευτής
Ντζιμάνης Γιώργος

To Top