Εφημερίδα Δυτική Μακεδονία
Πολιτική

Ανακοίνωση του Συνδυασμού της Ενότητας

Οι δημοτικοί σύμβουλοι μέλη του συνδυασμού της ΕΝΟΤΗΤΑΣ δεν παραστήκαμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 24/7/2017, όσοι από εμάς βρισκόμασταν στην περιοχή, και με mail που στάλθηκε στον Πρόεδρο του ΔΣ εξηγήθηκαν οι λόγοι που καθιστούσαν αδύνατη την παρουσία μας.

Το Mail που στάλθηκε είναι το παρακάτω :

Πρόεδρε,

Αναφορικά με τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ σου επισημαίνω τα εξής :
Οι εισηγήσεις των θεμάτων του ΔΣ στάλθηκαν στις 16.00 περίπου της Παρασκευής 21/7/2017.
Δεδομένης της ώρας αποστολής, της θερινής περιόδου που διανύουμε, της δυνατότητας πρόσβασης στο διαδύκτιο των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων αλλά και του πλήθους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (42), ειναι φανερό ότι καθίσταται αδύνατη την ενημέρωση επί των θεμάτων συζήτησης του ΔΣ.
Επιπλέον για την επίδοση των εκτυπωμένων εισηγήσεων δέχθηκα τηλέφωνο απο εργαζόμενο στο Δήμο σήμερα 24/7/2017, περί την 12η μεσημβρινή, προκειμένου να μου δοθούν.
Ώρα κατα την οποία οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες καθιστούσαν αδύνατη την επίδοση.
Η παρουσία του δημοτικού συμβούλου σε διαδικασία και συζήτηση θεμάτων επί των οποίων καμμία γνώση έχει καθιστούν το ρόλο του εντελώς διακοσμητικό αφού δεν μπορεί να συμβάλλει το παραμικρό στη συζήτηση και τη διαδικασία λήψης απόφασης.
Δεδομένων όλων των παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία μας στη συνεδρίαση του ΔΣ ειναι αδύνατη, και αυτό όχι με δικιά μας ευθύνη.

Λ. Μαλούτας

Η εξασφάλιση της ουσιαστικής ενημέρωσης, και όχι η τυπική τήρηση των προθεσμιών, αποτελούν βασικούς όρους λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών.

To Top